למשלוח דואר: מושב כפר רות, ד"נ מרכז - משק 29 , מיקוד 73196
המפעל ממוקם באזור תעשייה מתתיהו. מודיעין עילית
טלפון   :  9761795  - 08 
פקס.   :  9761692  - 08

דוא"ל: inbal@paturiz.co.il

סניף אשדוד : אזור התעשייה צפוני רח' המדע 11 טלפקס: 08-8563463

שאלות ותשובות

  • מה הניסיון שלכם בתחום?
  • כיצד זב בא לידי ביטוי?
  • מה מיוחד באוהלים שלכם?
  • מה זה תקנים מחמירים?
  • כיצד נדע שאתם טובים ואמינים?
  • מי רוכש את ההצללות?
  • במה שונה רשת הצל שלכם מרשתות צל אחרות הקיימות בשוק?
  • מדוע חשובה הצללה?
  • כיצד נעשית הגנה זו?
  • כמה זמן אחריות יש לרשתות הצללה ולברזנטים שלכם?